EGENKAPITAL TIL BOLIG

mangler du egenkapital ?

sameie.

 

 

Din egenkapital er et tilbud til deg som skal inn i bolig og hyttemarkedet og som ikke har nødvendig egenkapital.

Forutsatt at bygget leveres av vår partner Opus Bolig så er vi villige til å hjelpe deg inn i eiemarkedet. 

 

vilkår.

Vi eier inntil 10% boligen eller hytten sammen med deg i inntil 5 år og du nedbetaler denne over 60 terminer frem til at du har betalt oss ut.

Du kan selv bestemme om du vil betale oss ut før.

Vi fakturerer deg avdrag og omkostninger pr.md.

Når vi eier 10% av din bolig så er det rimelig at du betaler oss husleie for vår del.Beløpet er kr. 1.000 pr. md og prisindeksreguleres. Vi tar ikke renter.

Tinglysning kr. 7.500,00 tilkommer ved inngåelse av avtale.

 

vinn-vinn

Du vinner alltid på å kunne komme inn i boligmarkedet. Du får en verdistigning som tradisjonelt er mer enn vanlig bankinnskudd og du nedbetaler boligen hver måned. Kall det gjerne sparte penger hver måned. 

Gjennomgående er det å eie egen bolig den beste livsøkonomien du kommer inn i. Jo tidligere du kommer inn i boligeie jo mer sparer du.

 

kontakt

 

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale om dine planer og evt muligheter for at vi skal inngå en avtale med deg. Vi benytter advokat ved inngåelse av avtaler.

Henvendelser til oss forutsetter at du gjør en rimelig vurdering av dine muligheter til lån utover at du sammen med oss har egenkapitalen på plass.

 

gebyr.

 

Kontakt oss gjerne uforpliktende og uten kostnader.

Når du bestemmer deg for å søke egenkapital løsning gjennom oss så vil vi sende dette til vår juridiske partner for kredittsjekk og oppfølging av din søknad. Alle søknader belastes med et behandlingsgebyr på kr. 3.000 het uavhengig om denne godkjennes eller ikke.

Vi får en anbefaling og vi kan derfor ikke garanterer for at din søknad blir innvilget. 

Erstatt 

Navn  
E-post  
Adresse  
By- Sted  
Melding  
Vedlegg